Powersaver Game

Universiteit Utrecht en partners

Binnen de Universiteit Utrecht valt dit onderzoek onder de faculteit Bètawetenschappen; Instituut voor Informatica en Informatiekunde; Afdeling Interactie Technologie; Onderzoeksgebied Game Technology; Thema Games for Societal Challenges.

Het onderzoek met Powersaver wordt uitgevoerd door promovendus Drs. Jan Dirk Fijnheer. Hij is werkzaam als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht en Hogeschool Inholland. Prof. dr. Remco Veltkamp is als promotor bij dit onderzoek betrokken. Dr. Herre van Oostendorp is als medeonderzoeker en begeleider betrokken.

Hieronder zijn de partners van dit project vermeld. Deze partijen hebben het mede mogelijk gemaakt om Powersaver te ontwikkelen en het onderzoek uit te voeren. Hiervoor ontzettend bedankt!

UU-logo-softwaregameprojectBeNext-house-text_2400x2480 Hogeschool InhollandToekomstgroep Logo algemeen fc kfHein_fonds_roze_PMS